ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
         

ประกาศ

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 สมัครแบบยื่นเกรดเฉลี่ย  สมัครแบบไม่ต้องยื่นเกรดเฉลี่ย 

 บัตรลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน จำนวน 4 อัตรา 

  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน CHONTECH JOB FAIR Co - Payment 

  แก้ไข ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง กำหนดการจัดการเรียนการสอนปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (ภาคฤดูฝน) 

 หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 
 มาตรการในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟด้วยวิธีเทอร์มิต (12 พ.ย. 63) 

แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปี 2563