ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูศราวุฒิ

นาย ศราวุฒิ จาบทะเล

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

29653

KMe : ออกแบบและรับผิดชอบโดยงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี © 2020 ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี