ประกาศ

  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กำหนดจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   

  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี การเลื่อนสอบสัมภาษณ์รอบโควตาปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 มกราคม 64 เป็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 64 

   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง แก้ไขประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษระหว่างวันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 

   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2564  

  ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  รายชื่อโควตาภายในวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  รายชื่อโควตาจากโรงเรียน สพฐ. รายชื่อยื่นสมัครโควตาด้วยตนเอง  รายชื่อเพิ่มเติม   

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

 หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
 มาตรการในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปี 2563