ประกาศ

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูพิเศษสอน  

 เปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 

 ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.)ปีการศึกษา 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองผลทุน กสศ.  

 ประกาศเลื่อนประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 อัตรา นักการภารโรง 1 อัตรา รับสมัคร 22 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ  

 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา มีสิทธิ์รายงานตัว (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 สมัคร 26 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน 64 

 ประกาศผลการทดสอบวัดพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียน ระดับ ปวช.1 รอบโควตาและรอบทั่วไป  

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง การปรับปฏิทินการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับกลาง  

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา สอบสัมภาษณ์(สมัครรอบทั่วไป)เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 7 มีนาคม 2564 ปวช.เวลา 8.00น. ปวส.เวลา 13.00น.   

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ (รอบสมัครเพิ่มเติม)ปีการศึกษา 2564 สมัคร 26 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน 2564 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กำหนดจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รายชื่อโควตาจากโรงเรียน สพฐ. รายชื่อโควตาจากโรงเรียน สพฐ (เพิ่มเติม1) (รายชื่อเพิ่มเติม2) รายชื่อโควตาภายในวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  รายชื่อโควตาภายใน (เพิ่มเติม) รายชื่อยื่นสมัครโควตาด้วยตนเอง   

มาตรการในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมหลังคาโดยสารแบบกระจก e-bidding  12/3/64 

แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปี 2563