ยินดีต้อนรับสู่งานวิทยบริการและห้องสมุด

สถิติเยี่ยมชม

46257

คู่มือการใช้ e-book

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายการหนังสือมาใหม่

บทความล่าสุด

นักเรียนชั้น ปวช.1/2 สแกนเข้ากลุ่มไลน์ วิชา นิวเมติกและไฮโดรลิกส์เบื้องต้น 2/2565
สร้างโดย : Kru_Pang689
นักเรียนชั้น ปวช. 3 สแกนเข้ากลุ่มไลน์ วิชาโครงงาน 2/2565
สร้างโดย : Kru_Pang689
มอเตอร์ไฟฟ้าแบ่งตามการใช้งาน
สร้างโดย : Witsanu8613
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสังคมฐานความรู้ (Knowledge Management - KM) กับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
สร้างโดย : Tukta3J
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
สร้างโดย : Tukta3J
โอกาสดีๆมาถึงแล้ว สำหรับนักเรียนนักศึกคนใดที่สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สร้างโดย : Kru_Pang689
ประโยชน์ของการติดตั้งคาปาซิเตอร์มีอะไรบ้าง?
สร้างโดย : Witsanu8613
Big cleaning Day Center Laboratory 2 sep 65
สร้างโดย : Tukta3J
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสังคมฐานความรู้ KM(knowledge Management)
สร้างโดย : KRU_POP_IT
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มคุณค่าของงานด้วยระบบลีนฯ
สร้างโดย : Witsanu8613
 ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Rcheewa online

เว็บที่น่าสนใจ

ค้นหาข้อมูล

จัดหางาน