ยินดีต้อนรับสู่งานวิทยบริการและห้องสมุด  เบอร์โทรศัพท์ 038 - 485202 ต่อ 138

สถิติเยี่ยมชม

78203

คู่มือการใช้ e-book

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายการหนังสือมาใหม่

บทความล่าสุด

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566
สร้างโดย : Boy
บริจาคเลือดสภากาชาดไทย โรงพยาบาลบ้านบึง 23 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy
ประธานการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น กปน. หน่วยที่ 7 เขตที่ 1 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 17-18-19 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy
อบรมวิจัยในชั้นเรียน 18-19 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy
โครงการประชุมครูผู้สอน นักเรียน และนักศึกษา ในรายวิชาโครงงาน ภาคเรียนที่ 2/2566
สร้างโดย : research62
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าสถานศึกษา 9 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy
ปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าประตูช่วงเย็น 8 พ.ย.2566
สร้างโดย : Boy
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรมหน้าเสาธง# 8 พ.ย.2566
สร้างโดย : Boy
ประชุมเตรียมความพร้อมผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 2 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy
เข้าร่วมโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ วิสามัญ ณ สวนปรีชา 4 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy

ข่าวสาร/ประกาศ

Rcheewa online

เว็บที่น่าสนใจ

ค้นหาข้อมูล

จัดหางาน