ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูปลา

นางโยทะกา  พลรัตน์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 20000-1301

วิชาวิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 30000-1304

กิจกรรม

เว็บที่น่าสนใจ

ช่องทีวี

หนังสือพิมพ์

สถิติเยี่ยมชม

80959