ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูปลา

นางโยทะกา  พลรัตน์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 20000-1301

วิชาวิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 30000-1304

วิชาการวิจัยเบื้องต้น 30000-1302

วิชาวิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน30000-1306

กิจกรรม